En av Pikene på Broen
Vibjørn Madsen, Finnmarken

I 2005 dro Inger Blix Kvammen til den tyrkiske delen av Kaukasus og til Istanbul. I de påfølgende årene har hun reist i Russland og Tyskland, tilbake til Tyrkia, til Tiblisi i Georgia, Damaskus og Palmyra i Syria, Kars i Tyrkia, til Nennets Autonome Krog og Kapp Kaninen i Russland og på ny til Istanbul, Russland og Sør Kaukasus.

Kamera har vært følgesvenn og Kvammen har fokusert på kvinner. Hun har ønsket å dokumentere kvinners rolle som kulturbærere.

Fra smykker til installasjoner

Bruken av foto som kunstnerisk uttrykk, er et foreløpig stoppested på hennes lange reise som kunstner og kunsthåndverker.

Inger Blix Kvammen startet sin kunstneriske løpebane med produksjon av smykkekunst i små format. Med tiden vokste formatet og smykkene ble til installasjoner og objekter. Bilder fant en plass i objektene, og i de siste årene har bildene blitt stadig mer dominerende. Hun setter bilder sammen med objekter i installasjoner og viser grupper av fotografier slik at de forteller en historie.

Kvinner i ulike kulturer

Hos nenetserne på Kapp Kaninen, som ligger øst for utløpet av Kvitsjøen, har Kvammen fulgt et folk som fortsatt lever som nomader.

I det sørlige Kaukasus i et område som tilhører Tyrkia og som ligger mellom grensene til Iran og Armenia, har hun fulgt kvinner i 24 landsbyer.

I byen Kars med 50 000 innbyggere har hun sett hvordan kvinnen til en bestemt tid på høsten flytter ut på fortauer og gater for å produsere spagetti, en tradisjon som har kommet med folkeforflytting fra Kina.

Reisen til de fjerne kulturene startet på hjemmebane. Kvammens første installasjon med fotografier av kvinner, viste kvinnene i hennes egen familie.

Innkjøpt

De store spenn er typisk for Kvammens virke. Den som vil kjøpe hennes omfangsrike sølvsmykker, kan reise til London eller San Francisco. Her har hun faste gallerister som viser og selger hennes arbeider.

Hennes arbeider er innkjøpt av så forskjellige institusjoner som Langfjord skole i Sør-Varanger, Samisk Kunstsenter i Karasjok,  Mobilia Gallery i Boston og Hilde Leiss Galeri für Schmuck i Hamburg.

Hun har smykket ut Finnmark Fylkesbibliotek i Vadsø og hatt egne utstillinger en rekke steder i Norge, i London og San Francisco. Kvammen har deltatt på kollektivutstillinger i USA, Storbritannia og Tyskland.

En av pikene

Arbeidsdagene deler hun mellom verkstedet hjemme på Hesseng og Pikene på Broen. I tilegg er hun aktiv i flere kunstnerorganisasjoner.

Som rådgiver i Pikene på Broen er Kvammen med på å forme festivalen Barents Spektakel. Å hjelpe andre kunstnere til oppdrag og ut til publikum, ser hun som en viktig oppgave.

-Hva med dine egne ambisjoner?

-Jeg har ingen ambisjoner om å bli kjent eller rik. Jeg håper jeg får lov til å fortsette å gjøre ting som jeg liker.

-Når du ser framover, hva vil du oppnå?

-Jeg prøver å leve i øyeblikket og planlegger ikke langt inn i framtida. Jeg er fornøyd med å gjøre det jeg gjør nå, å være sammen med dem jeg er glad i og jobbe for de sakene jeg brenner for. Jeg vil også jobbe videre med kunst og kunstpolitikk, og delta i organisasjonsvirksomhet med håp om å bedre kunstnernes kår, sier hun.