Ryssen kommer!

Kan konsten visualisera problem och synliggöra var främlingskap och rädsla kommer ifrån? Har vår historia med ett delat Europa påverkat oss? Blir norra Sverige åter igen ett
militärstrategiskt område om nya konflikter uppstår? Kan samtidskonsten vara ett verktyg för fred, vänskap och förståelse?
Boden är Sveriges största militärstad, känt för sitt strategiska läge i norr, och en del av försvaret mot hotet från öst. Tillträde förbjudet för utlänningar var budskapet som angavs på stora rödgula vägskyltar vid Bodens infarter, på ett flertal språk. Dessa togs ned så sent som 1997. Idag satsar Boden istället på turism och de två störst växande turistgrupperna kommer från Norge och Ryssland. I Boden finns även Migrationsverkets regionmottagning där man tar emot en mängd asylsökande från oroshärdar runt om i världen varje år.
Denna nya öppenhet i en tidigare hemlig och stängd militärstad är en intressant paradox och ett spännande ämne för dagens konstnärer att belysa.

16 konstnärer från Ryssland och Norden aktualiserar brännande frågor och aktuella ämnen, centrala i vår region.

Inger Blix Kvammen

Född och verksam i Kirkenes i det nordostligaste hörnet av Norge, på gränsen till Ryssland. Ett gruvdistrikt stöpt i norsk folklore, mytologi och traditionellt hantverk. En bakgrund som inspirerat henne som både konsthantverkare och konstnär. I Ryssen kommer! belyser hon sin uppväxt i en gränsstad till det stängda Sovjetunionen.

ArtworksTundra ArchivesEriste ArchivesThe Other Side
TextsTexts on ImagesArticles and ReviewsAboutCVContacts & Links