Presentasjon Inger Blix Kvammen NK`s hjemmeside

Metall- og smykkekunstner Inger Blix Kvammen arbeider tekstilt med metall. Det betyr at hun anvender tekstile teknikker, som veving og hekling, når hun skaper sine verk. Da hun for ti-femten år siden startet å produsere smykker, var det i et tradisjonelt format; det lille formatet. Men med årene er formatet vokst og i dag, etter mange års utvikling av teknikken, kan mange av verkene betegnes både som plagg og som skulpturer.

Inger Blix Kvammen har lyst til å arbeide stort. Hun tøyer grenser og eksperimenterer, både med dimensjoner og ulike former for metall. Enkelte har omtalt Inger Blix Kvammens smykker som brynjeliknende. Dette synes kunstneren gir uønskede assosiasjoner. Derfor har hun selv laget, og tatt i bruk begrepet «brystje».

For publikum er det ikke alltid like lett å se hvorledes Inger Blix Kvammens arbeider er tilvirket, og i hvilket materiale. Men kunstneren kommer publikum til hjelp, ved ofte å bygge både materialet og teknikken inn i tittelen. Slik blir det titler som «sølvvev» og «Sølvhekkel med gullblomster». Den gangen smykker var smykker og Inger Blix Kvammen arbeidet i det lille formatet, nyttet hun gjerne sølv og gull i produksjonen. I dag bruker hun i større grad for eksempel kobber i de største arbeidene.

Som kunstner er Inger Blix Kvammen autodidakt. En akademisk utdanning ligger i bunn. Men den kunstneriske skoleringen har hun selv «lett seg fram til». Kompetansen er bygd opp etter eget behov. Den spesifikke opplæringen Inger Blix Kvammen var ute etter, fantes ikke i det norske kunsthøgskolesystemet. Men i USA og England fant hun både spesialiserte kurs innen emnet og kollegaer, som arbeider med tekstile teknikker i metall. Utdanningsoppholdene har gitt Inger Blix Kvammen et unikt kontaktnett. Slik fikk vi en nordnorsk smykkeutstilling i San Francisco og slik kom Anti-War utstillingen via London til Nordnorge. Selv har Inger Blix Kvammens arbeider i en tiårs periode vært representert i Electrum Gallery i London. I samme periode har kunstneren hvert år deltatt i galleriets juleutstilling. For Inger Blix Kvammen har veien vært «lang til Oslo og kort til den store verden».

«Grenserelatert» er et nøkkelbegrep i Inger Blix Kvammens univers. Oppveksten i Finnmark, i grensebyen Kirkenes, der hun fortsatt bor, har vært skjellsettende. For 15 år siden var Sovjetunionen nær nabo, men samtidig uoppnåelig langt unna. Man så nabofolket på den andre siden av grensen, men det var forbudt å vinke.

Da grensen ble åpnet, åpnet samtidig døren til nære naboer, og til samarbeid med disse. Veien ble med ett kort til store boligkonsentrasjoner. — Vi lever i et dynamisk, mange-fasettert samfunn, der en rekke ulike kulturer samhandler; russere, nordmenn, samer, finner og svensker, forteller Inger Blix Kvammen. Hun understreker sterkt det interessante, spennende og engasjerende ved å være del av et slikt samfunn i endring. Det er unikt og en stor kilde til inspirasjon.

Med dette ståstedet var Inger Blix Kvammen med å etablere kulturorganisasjonen «Pikene på broen» (1996), som i høy grad har styrket kulturlivet i Finnmark. Resultatet av arbeidet, ser vi bl.a. i evenementer som Barentsspektakel, Barentstriennalen og Grensedialoger.

Inger Blix Kvammen har delt tiden sin fifty-fifty mellom «Pikene på Broen», og eget verkstedsarbeid. — Men i realiteten, sier hun, er mitt kunstneriske virke og arbeidet i «Pikene på Broen» to sider av samme sak

Nå er Inger Blix Kvammen i gang med et større prosjekt: Hun fokuserer på tradisjon; tradisjon knyttet til egen bakgrunn og til nabonasjonene; den samiske, russiske, nordfinske og nordsvenske kulturen. Det er kvinnetradisjonen som står i sentrum for kartleggingsarbeidet, og det stilles for eksempel følgende spørsmål: Hva har vært nyttet av tradisjonell bekledning? Hva har man pyntet med?

Hva som til sist blir resultatet av prosjektet er ukjent. Men Inger Blix Kvammen vet at prosessen, som er planlagt i år fremover, vil prege hennes kunstnerske virke i uoverskuelig fremtid. Tankene og ideene, som følger i kjølvannet av arbeidet, tar Inger Blix Kvammen med inn i verkstedet sitt, der de bearbeides til kunstneriske uttrykk.

Men først på programmet står tre viktige utstillinger; alle våren 2007: To separatutstillinger i henholdsvis Tromsø Kunstforening og i Samisk Kunstnersenter i Karasjok, samt deltakelse i Nordnorsk Samtidskunst-Triennale 2007. I Karasjok blir det kun nye arbeider; smykker og skulptur, i Tromsø skal det legges vekt på installasjon. Triennalen er juryert, og her er Inger Blix Kvammen tatt inn på bakgrunn av et konsept, som nå skal videreutvikles.

ArtworksTundra ArchivesEriste ArchivesThe Other Side
TextsTexts on ImagesArticles and ReviewsAboutCVContacts & Links