Kunst og Kulturhistorie

… Kunsthåndverkeren Inger Blix Kvammen fra Finnmark lager smykker som ørepynt og halssmykker. Foruten tradisjonelt materiale som sølvtråd, bruker hun også bjørnehår, rypefjær, tiurfjær og lignende. Den samiske og nordnorske symbolverdenen har inspirert henne til å bruke disse materialene.

… Bjørnen er et dyr som har vært beundret av folk i mage kulturer, og den har vært en symbolfigur i mange sammenhenger. Bjørnen var det gamle Russlands nasjonalsymbol, og i gamle dager var de store, høye luene som de engelske gardistene paraderer i, laget av bjørneskinn. Man ønsket nemlig at bjørnens fysiske styrke og uforferdete mot skulle overføres til gardistene som bar plagget.

Inger Blix Kvammen bruker for eksempel bjørnehår på ørepynt hun lager, men hun benytter også andre fremmedartede smykkematerialer. For eksempel bruker hun rypefjær, som ifølge nordnorsk tradisjon symboliserer trivsel og nøysomhet. Tiurfjær står for virilitet og livsglede. Kvammen ønsker å utvide symbolinnholdet. Etter hennes mening skal de smykkene hun lager, minne oss om det ansvaret vi har for å ta vare på naturen og verne om den. Samtidig skal vi også utnytte alt det vi henter ut av naturen. Derfor bruker hun også fiskeskinn i smykkene sine…

ArtworksTundra ArchivesEriste ArchivesThe Other Side
TextsTexts on ImagesArticles and ReviewsAboutCVContacts & Links