Hyllest til kvinnelige kulturbærere

Gjennom kunstnergruppen Pikene på Broen har Kirkenes- bosatte Inger Blix Kvammen siden 1996 arbeidet med kunst- og kultursamarbeid i Barentsregionen og Nord-Norge. Et fellestrekk for medlemmene i Pikene på Broen er fokuset på grenserelatert problematikk. På Blix Kvammens soloutstilling RIM, videreføres noe av den samme problematikken.
Den aktuelle utstillingen bærer imidlertidig preg av at utstilleren har en dobbel agenda. Ved sin spesielle utforming av smykker, smykkeskulpturer og sitt utvalg av dokumentarfotografier, ønsker Blix Kvammen denne gangen både å betydeliggjøre et nomadisk folkeslag nenetserne i Nord-Russland, og å løfte frem kvinnelige kulturbærere på tvers av grenser.

På høye, spinkle pidestaller plassert sentralt i utstillingsrommet ligger halsklaver i oksydert sølv og 18 karat gull i en heklet eller vevet tekstur, den ene vakrere og mer nennsomt utført enn den andre. Ved første øyekast er det som om de reirlignende smykkene svever midt i rommet. I enkelte av smykkeskulpturene har Blix Kvammen inkorporert fotografier av kvinner i sin egen familie. I andre halsklaver er det innlemmet små fotografier av en nennetserjente vekselvis med rustne piggtrådknuter. Jentas fremtid som en del av et urfolk er uviss. Blix Kvammen frykter for nenetsernes fremtid i et område som trues av en påtenkt, fremtidig industriell utbygging og viser gjennom RIM med all tydelighet hvor hennes sympati ligger.

Utstillingen fremstår på et overordnet plan som en særegen og relativt stillfaren hyllest til nenetsernes nomadiske livsførsel generelt og til de nenetsiske kvinnenes liv spesielt. Først og fremst oppleves likevel den utsøkt monterte utstillingen i Tromsø Kunstforenings 1. etasje som en hyllest til langsomheten, til det som tar tid og krever tålmodighet. Herunder håndverk og håndarbeidsferdigheter, ferdigheter som har blitt overført fra mor til datter gjennom generasjoner og som også danner utgangspunktet for Blix Kvammens kunst.

Mona Gjessing
kunst@klassekampen.no

ArtworksTundra ArchivesEriste ArchivesThe Other Side
TextsTexts on ImagesArticles and ReviewsAboutCVContacts & Links