About

Inger Blix Kvammen’s work deals with topics such as migration and cultural exchange across borders, particularly in the context of indigenous cultures in the Barents region. Her last three projects are a result of travelling to the Nenets Autonomous Ukrug in north-west Russia and to cities and villages in the South Caucasus, a border area between Turkey and Armenia.
Inger Blix Kvammen lives and works in the town of Kirkenes, in the county of Finnmark; a place at the heart of the Barents region and a border area nestled between Russia and Finland in the north-eastern most tip of Norway. As an artist, Inger Blix Kvammen is self-taught with an academic education as a foundation. Much of her studies in the artfield, involving specialized courses, comes from studies in the United States and England.

Her three latest projects, from the series MEMORY ARCHIVES, deal mostly with indigenous cultures — about meetings with different cultures and about migrations and cross-cultural exchanges. Impressions, that are traded in objects and photography, differentiate themselves by being stronger and more vivid than renderings or imagery of daily life and culture in different types of societies. Each work reproduces impressions that form compound stories. The sum of big and small events, experiences and meetings, along with everyday knowledge, becomes an important part of the exhibit’s didactics and content, where one can ask the big and existential questions: «Who am I?», «Why am I who I am?», «Where do I come from?», «Where am I going?».

In the project TUNDRA ARCHIVES, Blix Kvammen takes hold of and distinguishes the nomadic people’s nations in North-West Russia; The possibilities of this culture in the near future, their role as cultural bearers as well as women’s role in the continuation of cultural heritage and belonging, are issues that are affected. Some of the works have texts that become an important part of storytelling — as fragments or documentation of living lives.

Blix Kvammen has developed a unique method of using textile techniques such as crochet, weaving and metal embroidery that conceptually combines decorative shapes, like necklaces or bracelets, with stories and symbolic elements. Impressions of meetings with people and cultures are expressed with forms, basic material, craftsmanship and conceptual performance, and by combining and incorporating different materials and photography.

Blix Kvammen is a member of the Sami Artists’ Union (Samisk Kunstnerforbund), the Norwegian Association for Arts and Crafts (Norske Kunsthåndverkere) and the Association of Norwegian Visual Artists (Norske Billedkunstnere).

Over the years, Inger Blix Kvammen has held a number of central and regional positions in artists’ organisations and in arts and culture institutions nationally. In 1996, Blix Kvammen was one of the founders of the collective of producers and curators called Pikene på Broen who, in 2001, formed the cultural company behind the annual art festival, Barents Spektakel, along with the artist in residence program, BAR International. As of 2017, Pikene på Broen has established Terminal B; an exhibition, workshop and dialogue room in the centre of Kirkenes. Since 2001, Blix Kvammen has worked for Pikene på Broen in a part-time position as senior adviser.

For many years, Inger Blix Kvammen was represented by Electrum Gallery, London. She has had a number of exhibitions at home and abroad and received scholarships from, amongst others; the Arts Council Norway, Finnmark County and the Sami Artists’ Union. Her work has been acquired by the North Norwegian Art Museum, the Sami Parlament, Sami Collections, Arts Council Norway, the Sparebank Foundation and several other public and private bodies.

About

Inger Blix Kvammens arbeider omhandler tema som migrasjon og kulturell utveksling på tvers av grenser, og særlig i sammenheng med urfolkskulturer i Barentsregionen. De siste tre prosjektene er et resultat av reiser til Nord- Vest Russland,- til nennets Autonome Ukrug, og reiser til Sør-Kaukasus,- til byer og landsbyer i grenseområdet mellom Tyrkia og Armenia.

Inger Blix Kvammen bor og arbeider ved Kirkenes i Finnmark fylke,- et sted i hjertet av Barents. Området er et grenseland lengst nordøst i Norge, ved Russland og Finland. Som kunstner er hun autodidakt med en akademisk utdanning i bunn. Den kunstneriske skoleringen har hun selv lett seg fram til. Mye av den spesifikke opplæringen fant hun i USA og England, som spesialiserte kurs.

De siste prosjektene, 3 fra serien MEMORY ARCHIVES, handler i hovedsak om urfolkskulturer, om møter mellom ulike kulturer og om migrasjoner og kulturutveksling over grenser. Inntrykkene, omsatt i objekter og fotografi, utmerker seg ved å være sterkere og mer livaktige enn bare gjengivelser eller avbildninger av det daglige liv og hverdagskulturen i ulike typer samfunn. Hvert enkelt verk gjengir inntrykk som danner sammensatte historier. Summen av store og små hendelser, opplevelser og møter, -hverdagskunnskapen, blir en viktig del av utstillingenes didaktikk og innhold, hvor man kan bli i stand til å stille de store og eksistensielle spørsmålene: «Hvem er jeg?» «Hvorfor er jeg den jeg er?» «Hvor kommer jeg fra?» og «Hvor går jeg hen?».

I prosjektet TUNDRA ARCHIVES tar Blix Kvammen tak i og betydeliggjør det nomadiske folkeslaget nenetserne i Nord-Vest Russland. Denne kulturens muligheter i nær fremtid, deres rolle som kulturbærere samt kvinners rolle i videreføringen av kulturarv og tilhørighet er spørsmål som berøres. Noen av verkene har tekster som blir en viktig del av historiefortellingen,- som fragmenter fra eller dokumentasjon av levde liv.

Blix Kvammen har utviklet en unik metode for å bruke tekstile teknikker som hekling, veving og brodering i metall som konseptuelt kombinerer dekorative former som halssmykker eller armbånd med fortellinger og symbolske elementer. Form, grunnmateriale, den håndverksmessige og konseptuelle utførelsen, og ved kombinasjon og innlemmelse av ulike materialer og fotografi, formidler inntrykk fra møter med folk og kultur.

Blix Kvammen er medlem av Samisk Kunstnerforbund (SDS), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Norske Billedkunstnere (NBK). Hun har gjennom årene hatt en rekke sentrale og regionale verv for kunstnerorganisasjonene og for andre kunst og kultur institusjoner og organisasjoner nasjonalt. Hun er en av grunnleggerne av produsent og kuratorkollektivet Pikene på Broen i 1996 og senere bedriften Pikene på Broen as i 2001. Pikene på Broen står bak kunstfestivalen Barents Spektakel og gjesteprogrammet BAR International og har nå etablert et visnings-formidlings og dialogrom i sentrum av Kirkenes; TERMINAL B. Blix Kvammen har siden 2001 jobbet for Pikene på Broen i deltidsstilling som seniorrådgiver.

Inger Blix Kvammen var i mange år representert ved Electrum Gallery i London. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn og utland og mottatt stipender fra blant andre Norsk Kulturråd, Finnmark Fylkeskommune og Samisk Kunstnerforbund. Hun er innkjøpt av Nordnorsk Kunstmuseum, Sametinget, Samiske Samlinger, Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen og flere andre offentlige og private instanser.

ArtworksTundra ArchivesEriste ArchivesThe Other Side
TextsTexts on ImagesArticles and ReviewsAboutCVContacts & Links